Wandelroute Veenweidepad De Wieden

Natuurmonumenten beschermt onze natuurgebieden én zorgt voor nieuwe natuur in ons land. Wandelen is natuurlijk altijd gezond, maar juist nu is het belangrijk om te genieten van al het moois dicht bij huis. Dit keer uitgelicht: een prachtige rondwandeling in De Wieden langs weides en plassen vol vogels. 

Natuurgebied De Wieden maakt deel uit van Nationaal Park Weerribben-Wieden, een enorm meren- en moerasgebied in de Kop van Overijssel. Het bestaat uit bijna 11.000 hectare waterrijke natuur waar je kunt varen, wandelen en fietsen. Op de grote meren kan het soms flink spoken, maar je vindt er ook stille wateren waar de wolkenlucht glansrijk in weerspiegelt. 
De route is in het veld gemarkeerd met rode pijltjes. Deze route is niet geschikt voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. 

Route: Veenweidepad De Wieden bij Wanneperveen en Giethoorn 
Afstand: 4 km 
Vertrekpunt: Parkeerplaats Kierschewijdepad 

1. Wilgenbos 
Dit wilgenbos is hier spontaan gegroeid. De zaden zijn door de wind aangevoerd. Het hele jaar door zijn hier zangvogels te horen. En al houden wij mensen er niet van, de brandnetels zijn belangrijk voor de atalanta. Deze trekvlinder (overwintert in Frankrijk!) zet zijn eieren erop af. 

2. Blauwgrasland 
Blauwgrasland is een voedselarm graslandtype dat zijn naam dankt aan de blauwachtig gekleurde grassen die er groeien. Helaas is door intensieve landbouw, gebruik van kunstmest en ontwatering het aantal hectares blauwgrasland flink afgenomen. Daarom probeert Natuurmonumenten er in Nationaal Park Weerribben-Wieden alles aan te doen om dit natuurtype te behouden. Zeldzame planten als parnassia en klokjesgentiaan kunnen niet zonder. 

3. Helder water 
Met een schepnet op zoek naar waterdiertjes of een tochtje met de fluisterboot. Het zijn optimale vormen van Wiedenbeleving. Mede mogelijk gemaakt door het heldere water. Helder water is de levensader van Nationaal Park Weerribben-Wieden. De bron van al het leven. Samen met Waterschap Drents Overijsselse Delta werkt Natuurmonumenten continu aan de verbetering van de waterkwaliteit. Van waterlelie tot snoek. De natuur heeft er baat bij. 

4. Trekgat 
Dit trekgat is in 1996/1997 door Natuurmonumenten gegraven met de bedoeling om de plas heel langzaam weer te laten verlanden. Het duurt decennia voor water helemaal is dichtgegroeid met planten en stevig land geworden is. Bij elk stadium van verlanding horen nieuwe planten en dieren: het proces verrijkt de natuur dus. Het water is nog niet dichtgegroeid, maar in de luwe hoeken staat al wat krabbenscheer, waterlelie en gele lis. De kranswieren en fonteinkruiden in het water wijzen erop dat het schoon is. 

5. Weilanden 
In deze weilanden grazen koeien en schapen. Zo blijft de grasmat een ideale broedplek voor watersnip en slobeend met zijn karakteristieke brede snavel. Het nest van de watersnip bestaat uit een diepe kuil die bedekt is met grashalmen en bladeren en is goed verstopt. In het voorjaar, tijdens de balts, roept hij langdurig en herhaaldelijk. Hij maakt daarbij een op een blatend lammetje lijkend geluid. Dat geluid ontstaat in duikvlucht door de vibratie van de buitenste staartpennen. Het baltsen gebeurt vaak ’s nachts. 

6. Libellen 
Libellen geven je een zomers gevoel. Deze tropisch aandoende insecten voelen zich prima thuis in Nationaal Park Weerribben-Wieden. Vooral omdat er geen gebrek is aan schoon water. Dat hebben ze namelijk nodig om zich voort te planten en om eten te zoeken. Stromend water is daarbij echter bij de meeste libellen niet favoriet. Stilstaand water van plassen, poelen, meren en vijvers echter wel. In de vlakkere oevers en tussen waterplanten zijn de larven te vinden. 

Kijk voor meer informatie en wandelroutes op http://www.natuurmonumenten.nl.  

Dit bericht verscheen eerder in GLK!, editie februari

Geef een reactie