Minister wil meer toezicht: bio-winkel moet certificeren

Volgens de nieuwe Europese Verordening moeten verkooppunten die onverpakte biologische producten verkopen, worden gecertificeerd. Het doel: meer toezicht op de betrouwbaarheid van de biologische kwaliteit.

Minister Schouten is in gesprek is met brancheorganisaties en supermarktketens om te stimuleren dat zoveel mogelijk ketens zich alsnog voor certificering aanmelden. ’De biologische verordening verkooppunten die alleen voorverpakte producten verkopen onder voorwaarden zijn vrij van de meldingen certificatieplicht. Veel winkels kiezen er daarom voor om alleen voorverpakte biologische producten te verkopen. Dit is in het licht van duurzaamheid en het verminderen van verpakkingsmateriaal ongewenst.’

Kleine verkooppunten die niet meer dan vijfduizend kilo per jaar verkopen, kunnen van certificering vrijgesteld worden. Zij zullen dan wel een verklaring moeten inleveren en wordt steekproefsgewijs gecontroleerd of zij inderdaad aan de voorwaarden voldoen. Elk groter verkooppunt, waaronder de meeste supermarkten, die onverpakte bio-producten verkopen of een bereidingshandeling toepassen, zoals het afbakken van brood, moeten wel gecertificeerd zijn.

Minister Schouten: ‘Momenteel is het volgens de biologische verordening niet mogelijk om producten met een laserprint (zoals pompoenen) of een sticker (zoals appels) als voorverpakt te laten gelden. Nederland zal zich in Europa in blijven zetten om duurzame opties voor verpakking of merken van biologische producten ook als verpakt te laten gelden onder de biologische regelgeving, waarbij de betrouwbaarheid van de keten wel het uitgangspunt blijft. Ondertussen blijven mijn inspanningen erop gericht om supermarktketens te stimuleren zich voor certificering aan te melden, om zo te voorkomen dat biologische producten onnodig van een verpakking worden voorzien.’

Geef een reactie